نمونه کار چاپ طرح مشتری روی لیوان حرارتی

 

تصویر ارسالی از مشتری عزیزمون

چاپ روی لیوان حرارتی

چاپ روی لیوان ماگ سرامیکی و حرارتی با کیفیت فوق العاده